• stragan-ze-snami
 • psychodelikatesy
 • Ectopia
 • szarancza
 • Americanlover
 • PrinceBubblegum
 • 01ChevalierDistingue
 • Tveilight
 • OhSnap
 • nyaako
 • vesania
 • PandaAttack
 • Ubik
 • szydera
 • malinowykisiel
 • MrsDarkness
 • zielone-banany
 • suzannekhaleen
 • high-functioning-sociopath
 • blaxkseoul
 • bananas
 • pedosoup
 • coldhands
 • misery000
 • fancy-claps
 • molotovcocktail
 • aonorinjin
 • SzaryOptymista
 • molotovcupcake
 • arachnephobic
 • 24thoughts
 • usagiaddict
 • suzieq
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2019

Reposted byLunarDeLuna LunarDeLuna
Reposted bykudlaty kudlaty
3295 2205 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
Reposted fromFlau Flau viaHypothermia Hypothermia
3786 e39a 390
I hope, not for the last time...
Reposted fromsoftboi softboi viairmelin irmelin
4236 f8d0 390
why don't you try smiling?
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viaNGE NGE
4216 3da3 390
Reposted fromsixtus sixtus vianoisetales noisetales
1413 1246 390
Reposted fromqb qb viasoba soba
3680 6634 390
Reposted fromLane Lane viamanxx manxx
Człowiek jest istotą ochoczo poddającą się złudzeniom, iluzjom, pozorom, fantomom. Rzadko zdobywa się on na myślenie racjonalne, natomiast z zapałem rzuca się w odmęty uwznioślonej bzdury i uświęconego absurdu.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamefir mefir
Nałóg bierze się z braku.
Z tego, że jesteś pusty w środku. Pusty i zaniepokojony.
Nałóg bierze się stąd, że mimo tego, co jest na zewnątrz i w dowodzie osobistym, i w CV, w środku jesteś smutną grubaską. I cokolwiek by się działo- jesteś smutną grubaską. Jesteś rudym konusem, którego przezywali w podstawówce.
Jesteś brzydki.
Jesteś gorszy.
Nikt nie chce z tobą spędzać czasu.
Sonic Youth śpiewają o tobie: You aren't never go anywhere.
— Małgorzata Halber, Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viamefir mefir
Ciągle widzę w sobie jakiś błąd
— Artur Rojek
Reposted frominpassing inpassing viamefir mefir
1198 68eb 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
Mam dwie dusze, jedną, która płacze, i drugą, która się śmieje. Ta szamotanina nastrojów to jestem ja. 
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromMissTake MissTake viairmelin irmelin
8573 36d0 390
Reposted fromdoedeer doedeer viairmelin irmelin
3162 924b 390
Reposted fromvongoogen vongoogen viairmelin irmelin
7311 62bb 390
Reposted fromdoedeer doedeer viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl