• suzieq
 • usagiaddict
 • 24thoughts
 • arachnephobic
 • molotovcupcake
 • SzaryOptymista
 • aonorinjin
 • molotovcocktail
 • fancy-claps
 • misery000
 • coldhands
 • pedosoup
 • bananas
 • blaxkseoul
 • high-functioning-sociopath
 • suzannekhaleen
 • zielone-banany
 • MrsDarkness
 • malinowykisiel
 • szydera
 • Ubik
 • PandaAttack
 • vesania
 • nyaako
 • OhSnap
 • Tveilight
 • 01ChevalierDistingue
 • PrinceBubblegum
 • Americanlover
 • szarancza
 • Ectopia
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 24 2017

Idę aby dowiedzieć się, co może mi jeszcze przynieść życie. Szukam nadziei. Nadziei na to, że nadal warto żyć oraz nadziei na łaskę pogodzenia się z brakiem tego, bez czego muszę żyć.
— "Kręte ścieżki"
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viacojest cojest
8123 914c 390

Zdzisław Beksiński, “Depresja, 1956

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss vialifeless lifeless
Wiesz co jest najgorsze? Czekanie na coś, co masz wrażenie, że nigdy się nie wydarzy.
Czekam, cały czas. Jestem cierpliwa.
Ale przyszedł moment, w którym nie mogę tego znieść, nie jestem w stanie znieść siebie i innych.
Pytanie "Dlaczego?". Dlaczego pozwoliłam sobie być tą, która czeka?
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viacojest cojest
3146 89bf 390
Reposted fromMuppet Muppet viacarea carea
1735 60c1 390
Reposted from0 0 viawtx wtx
3061 5034 390
Reposted fromkrzysk krzysk viawtx wtx
0174 e05f 390
Reposted fromSsomething Ssomething
8192 540e 390
Reposted fromFlau Flau viafabulous-lazy fabulous-lazy
6361 096b 390

cross-connect:

Selected works from Natalya Lobanova.

Posted to Cross-Connect by Mike.

Reposted fromkulamin kulamin viathauturien thauturien
1508 db2d 390
Reposted fromdjLangley djLangley viafabulous-lazy fabulous-lazy
2867 9cae 390
Reposted fromkarahippie karahippie viahavingdreams havingdreams
2542 dd23 390
Mężczyzna, każdy mężczyzna, ma w sobie, nic o tym nie wiedząc, jakąś głęboko ukrytą moc, która budzi się w nim prędzej czy później, gdy spotka kogoś, o kim może powiedzieć: ta albo żadna.
— Vincent van Gogh
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahavingdreams havingdreams
0861 5c8d 390
Reposted fromola4650 ola4650 viahavingdreams havingdreams
A może mała lepiej bądźmy zdystansowani? Bo kiedy jesteś sama nikt nie może cie zranić.
Reposted fromorchis orchis viakatalama katalama
6676 bfa5 390
Reposted fromtfu tfu viacats cats
zimny listopad, nasze serca tak gorące podaj mi dożylnie swoją miłość patrzę w Twoje oczy, rozszerzone jak moje jesteś moim wszystkim i to Ciebie pragnę nie proszę żebyś był zawsze, bo noszę Cię w sercu
19XI17
6336 3fee 390
Reposted fromsarazation sarazation viahavingdreams havingdreams
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl