• suzieq
 • usagiaddict
 • 24thoughts
 • arachnephobic
 • molotovcupcake
 • SzaryOptymista
 • aonorinjin
 • molotovcocktail
 • fancy-claps
 • misery000
 • coldhands
 • pedosoup
 • bananas
 • blaxkseoul
 • high-functioning-sociopath
 • suzannekhaleen
 • zielone-banany
 • MrsDarkness
 • malinowykisiel
 • szydera
 • Ubik
 • PandaAttack
 • vesania
 • nyaako
 • OhSnap
 • Tveilight
 • 01ChevalierDistingue
 • PrinceBubblegum
 • Americanlover
 • szarancza
 • Ectopia
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2017

6072 9ded 390
polskie memy - wysoka jakość 
Chaners are straight only if traps are not gay, just saying :^
"Jak doprowadzić gruzina do zawału" 
5394 a884 390
5551 9c55 390
Reposted fromdesinteressement desinteressement viakelu kelu
5975 b564 390
Reposted fromfungi fungi
"we"
Reposted byTamahl Tamahl
Lauren Southern was banned from patreon. 
5973 d1a6 390
Reposted fromfungi fungi
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaDagarhen Dagarhen
Robienie sobie nawzajem niespodzianek, choćby takich małych, jest ważne. To jak powiedzieć komuś "kocham Cię i uwielbiam patrzeć jak się uśmiechasz, dlatego posiedziałem trochę i wymyśliłem coś specjalnego". Niespodzianki pokazują, że tęsknimy. Pokazują, że nam zależy. Że kochamy.
— wieczorno-nocne przemyślenia
Reposted fromwisniowysad wisniowysad viate-quiero te-quiero
5523 58de 390
Reposted fromoll oll vialexxie lexxie
0016 2ece 390
0842 68bb 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viabrzask brzask
0884 ae5b 390
Reposted fromspitblaze spitblaze viabrzask brzask

Jakie to dziwne być świadomym swojego zepsucia psychicznego

Reposted fromshitsuri shitsuri viabrzask brzask
9125 47c7 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viabrzask brzask
source of the music? 
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl