• suzieq
 • usagiaddict
 • 24thoughts
 • arachnephobic
 • molotovcupcake
 • SzaryOptymista
 • aonorinjin
 • molotovcocktail
 • fancy-claps
 • misery000
 • coldhands
 • pedosoup
 • bananas
 • blaxkseoul
 • high-functioning-sociopath
 • suzannekhaleen
 • zielone-banany
 • MrsDarkness
 • malinowykisiel
 • szydera
 • Ubik
 • PandaAttack
 • vesania
 • nyaako
 • OhSnap
 • Tveilight
 • 01ChevalierDistingue
 • PrinceBubblegum
 • Americanlover
 • szarancza
 • Ectopia
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2018

7149 7a22 390
Reposted fromfungi fungi
8985 fb2c
Reposted fromsosna sosna viaamilja amilja
5052 1915 390
Reposted frominzynier inzynier viaPolinda Polinda
6991 6acc
😸
Reposted fromsofias sofias viaschaaf schaaf

February 19 2018

7109 babd 390
WAKANDAAAAAAA
Reposted fromkelu kelu
0040 c44d 390
x^)
1088 3537 390
Reposted fromproddy proddy viaXavax Xavax
Reposted fromFlau Flau viazupacebulowa zupacebulowa
6313 ff65 390
Reposted frommangoe mangoe viazupacebulowa zupacebulowa
6782 9f6c 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viairmelin irmelin
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viapleassure pleassure

Jeśli nie wiesz jaką podjąć decyzję, zadaj sobie jedno pytanie:

„Czy na pewno boję się odpowiednich rzeczy?”

A później zrób to, co robi się skacząc po raz pierwszy z klifu prosto do morza – podejmij właściwą decyzję, zamknij oczy i krzycz, ale się nie cofaj.

http://volantification.pl/2017/04/11/czy-boisz-sie-odpowiednich-rzeczy
Reposted fromsentymentalna sentymentalna viapoolun poolun
Z perspektywy czasu mogę dać kobietom jedną, malutką sugestię. Mianowicie, przełamcie się i zacznijcie częściej używać taki zwrotów jak "Pierdol się", czy "Spierdalaj". To naprawdę bardzo w życiu pomaga.
— Tomasz Nawrocki
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapoolun poolun
Skłamałabym mówiąc, że nic nie znaczysz.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamemequeen memequeen
Czekam na kogoś. 
Czasami po prostu przychodzę tu żeby na kogoś poczekać.
Na kogoś kto i tak nigdy nie przyjdzie.
Czekam.
— ..
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamemequeen memequeen
-Nie zwiąż się z nikim zbyt wcześnie - mówi mi.
-Będzie ci się wydawało, że spotkałeś miłość życia, ale to będzie złudzenie.Kochamy wiele razy i dlatego możemy przetrwać. Nie wierz do końca przyjaciołom, bo jesteś przystankiem na ich drodze, odpłyną i zapomną. Zarazem zabiegaj o te przyjaźnie, potem będzie już za późno.Po studiach nie zawiążesz już żadnej. Każdy będzie czegoś od ciebie chciał.
— Ł. Orbitowski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl